Porcelain Slab Fog - 120x260cm

Ref.: RLM120260ENFOP

EAN: 5606779218858
Pcs / box: 1
m² / box: 3,12
Kg / box: 45,50
Pc / pal: 21
m² / pal: 65,52
Kg / pal: 956