Porcelain Slab Blanc - 120x260cm

Ref.: RLM120260BLAP
EAN: 5606779218964
Pcs / box: 1
m² / box: 3
Kg / box: 45,50
Pc / pal: 21
m² / pal: 63
Kg / pal: 956